Archive for 30.6.2012

Demontáž bednění PERI po opravě mostu

Velice poctivou „vejškařinu“ jsme prakticky uplatnili při demontáži bednění PERI pro firmu Mitrenga s.r.o. nad Pávovským přivaděčem. Za pomoci jeřábu jsme postupně nadlehčovali a uvolňovali svorníky podpěr a zavěšené na hák je postupně vytahovali na most.