Archive for 19.11.2013

Demontáž reklamní plachty z fasády zámku v Třebíči

Demontáž reklamní plachty

Demontáží reklamní plachty a zapravením fasády pod plachtou jsme dokončili 3 roky trvající zakázku pro Kraj Vysočina. Zakázka se týkala povinné propagace při realizaci projektu spolufinancovaného EU.

Jednalo se o:

  • návrh a výrobu reklamní plachty 3,5 x 5 m
  • montáž reklamní plachty na fasádu zámku
  • pravidelnou údržbu plachty
  • návrh a výrobu skleněné pamětní desky
  • demontáž reklamní plachty a rekonstrukci fasády pod plachtou

Kácení vzrostlých smrků rostoucích v těsné blízkosti rekreačních objektů

Pohled shora

Během dvou pracovních dnů jsme pokáceli 12 vzrostlých stromů, převážně smrků, rostoucích v těsné blízkosti rekreačních chat. Vzhledem o velmi omezenému prostoru kolem stromů jsme zvolili pro kácení metodu postupného ořezávání (špalkování). Zbylá torza v různých výškách jsme do volných prostorů pokáceli klasicky. Dřevní hmotu si zadavatel zpracoval sám.

Kácení vzrostlých borovic na zahradě u rodinného domu

Poloha borovic

V Kostelci u Jihlavy jsme káceli vzrostlé borovice na zahradě rodinného domu. Káceli jsme postupným ořezáváním (špalkováním). U jednoho stromu bylo nutné směrovat odpadávající větve lanovkou. Vše dopadlo beze škod a k plné spokojenosti zadavatele.
Na kácení nebylo nutné povolení, neboť se na něj vztahovala novela vyhlášky o ochraně dřevin z letošního roku.