Kácení vzrostlých smrků rostoucích v těsné blízkosti rekreačních objektů

Pohled shora

Během dvou pracovních dnů jsme pokáceli 12 vzrostlých stromů, převážně smrků, rostoucích v těsné blízkosti rekreačních chat. Vzhledem o velmi omezenému prostoru kolem stromů jsme zvolili pro kácení metodu postupného ořezávání (špalkování). Zbylá torza v různých výškách jsme do volných prostorů pokáceli klasicky. Dřevní hmotu si zadavatel zpracoval sám.

Comments are closed.