Lanové parky

Stavba lanových parků a center na klíč

„Opravdu silné výzvy přicházejí již pár metrů nad zemí…“

Klienti na lezecke siti

Lanové překážky jsou ceněny pro jedinečné spojení týmové aktivity se silným osobním prožitkem. Členy týmů vyzývají k překonání sebe sama – vykročení z jejich osobní „zóny komfortu“.

Testují schopnost rozhodování, zvládání zátěžových situací a pomáhají identifikovat a překonávat domnělé i skutečné bariéry.

V osobní rovině se jedná o jedinečný zážitek pocitu úspěchu, nadšení a uspokojení z dosažení zdánlivě nemožného, z překonání sebe sama a ocenění od ostatních členů týmu. V rovině týmu se pracuje s tématy jako efektivní spolupráce, vlivu jednotlivce na výsledek týmu, otevřená komunikace, vzájemná podpora a důvěra v týmu a hledají se cesty efektivní motivace.

-převzato z Odyssey.cz-

V oboru stavby lanových překážek nabízíme:

Stavba nízkých i vysokých lanových překážek

Z certifikovaného horolezeckého materiálu jsme schopni vybudovat různě rozsáhlá lanová centra, která skvěle doplní a oživí program na Vašich firemních či soukromých akcích nebo dětských táborech. Osvědčené překážky je možno vybírat z naší stálé nabídky nebo navrhnout vlastní, které předem odzkoušíme a odstraníme případné nedostatky a bezpečnostní rizika. Při stavbě překážek klademe zvláštní důraz na šetrný přístup k přírodě, především ke stromům, které se ke stavbě využívají nejčastěji. V tomto směru máme bohaté zkušenosti i odborné znalosti.

Stavba stabilních lanových center na klíč

Od projektu, přes nákup materiálu a stavbu až po řešení provozních úskalí v součinnosti s aktuálními normami a předpisy. Lanové parky jsme schopni navrhnout a postavit jak na kůlech, tak na živých stromech. Při stavbě na živých stromech sledujeme aktuální trendy a poznatky v tomto stále velmi kontroverzním způsobu zavěšení překážek. Spolupracujeme s odborníky na péči o stromy a snažíme se najít vhodné způsoby kotvení překážek tak, aby splňovaly velmi přísné bezpečnostní předpisy a zároveň byly šetrné k živým stromům, na které jsou překážky kotvené. Pro ukázky naší práce je možné navštívit lanové parky MonínecKřemešník, Javořice a Želivka.

Certifikace lanových center

Vaše již hotové lanové centrum připravíme nutnými úpravami na návštěvu certifikační autority, shromáždíme a doplníme potřebnou dokumentaci a zajistíme tak hladký průběh certifikačního procesu platných a norem ČSN EN 15567 – 1 a ČSN EN 15567 – 2.

Vedení programu na postavených překážkách či v lanových centrech

Pod vedením zkušených instruktorů jsme schopni sestavit a zajistit program na našich překážkách, v již hotových lanových centrech i na umělých lezeckých stěnách. Velice atraktivní jsou lezecké programy na přírodních skalách. Důvodem oblíbenosti přírodních skalních terénů je jejich autentičnost a nádherná příroda, ve které se téměř bez výjimky nacházejí. Všichni naši vysokolanoví instruktoři mají kromě bohatých zkušeností s vedením outdoorových programů, i platnou licenci Instruktor lanových aktivit I.třídy, instruktoři lezení pak licenci SCI (Sport Climbing Instructor)

Odborné poradenství

Pro kreativce nabízíme odborné poradenství ve Vašich projektech zaměřené zejména na bezpečnost Vašich lanařských počinů.