Kácení břízy bělokoré v Jihlavě

briza Jihlava pred kacenim

V pátek jsme káceli a pokáceli poměrně košatou břízu v Jihlavě na ulici Smrčenská. Její výška byla cca 19 m, průměr koruny cca 15 m. Pod stromem se nacházely různé movité překážky (skleník, kolna, okrasné dřeviny, studna…), které majitel rozhodně nechtěl poškodit nebo zničit. Bylo tedy nutné kácet postupným ořezáním koruny, odkácením torza na délku, kterou bude možno položit do zahrady a následným skácením torza. Vzhledem k omezené dopadové ploše a značné rozlehlosti koruny, bylo rovněž nezbytné některé větve zachytit do lana a spouštět.

Kácením opět nevznikla pojistná událost a po přibližně třech hodinách tvrdé práce byl strom pokácen, pořezán a větve navršeny na hromadu v místě určeném zadavatelem.

Děkujeme strážným andělům, kteří se při některých řezech pěkně zapotili! 🙂

Comments are closed.