Tag Archive for kácení Brněnsko

Rizikové kácení v obci Jívoví – 3. fáze

Vedení hlavního řezu

Opravdovou výzvou a testem našich dovedností bylo 19.1.2015 v Jívoví kácení soustromí mohutného jasanu a javoru vrostlého mezi stodolu hospodářského stavení, přilehlou garáž a silnici 1. třídy.

Z hlediska bezpečnosti a maximální efektivity práce jsme pro kácení objednali asistenci autojeřábu s nosností 20 t. Rozhodnutí to bylo moudré a za necelé 4 hodiny ležely oba stromy bezpečně na zemi.

Rizikové kácení v obci Jívoví – 2. fáze

Špalkování lípy

V úterý 13.1.2015 jsme v rozšířené sestavě pokračovali v kácení problematických dřevin v obci Jívoví, tentokrát přímo v centru obce „u křížku“. Vše proběhlo hladce a zároveň jsme si stanovili technologii a strategii kácení třetí fáze zakázky, při které využijeme ke kácení autojeřábu.

Odvětvení lípy

Odvětvení lípy

.

Rizikové kácení v obci Jívoví – 1. fáze

Jívoví 5

Začátkem ledna jsme v obci Jívoví zahájili kácení problematických dřevin kácením pěti borovic prorůstajících elektrickým vedením. Nadílka čerstvého sněhu nám sice práci trochu komplikovala jak při pohybu na zemi, tak občasným bílým zásypem zvrchu za krk, ale Sluníčko nám nepříjemnosti bohatě vynahradilo. Byl to nádherný den! 🙂

Nová vyhláška o ochraně dřevin v platnosti od 1.11.2014!

Citováno ze stránek MŽP:

Praha, 31. října – S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od zítřka mění podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení.

Úprava vyhlášky zavádí racionální úpravu ve prospěch obyvatel obcí a jejich zdravého životního prostředí. Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je účinná od 1. listopadu. Uplatní se tedy již o letošním podzimu. Kácení se totiž doporučuje v období vegetačního klidu, a to začíná právě během nastávajícího měsíce.

„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ vysvětluje náměstek ministra pro legislativu Vladimír F. Mana.

Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin určitých parametrů.

„Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“ doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.

O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad), a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Správní úkon nebude žadatele stát ani korunu. Obvykle ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout. Povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé neovocné dřeviny.

Znění vyhlášky najdete na této webové stránce.

 

Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Citováno ze stránek MŽP.

Kácení douglasky tisolisté v Jihlavě – Sasově – VIDEO

Kácení douglasky - špalkování

Videozáznam z kácení douglasky tisolisté ve velmi prudkém svahu a s malým prostorem pro dopad odřezávaných částí stromu.

Opět se vše podařilo podle představ zadavatelky. A hlavně se nic nezničilo ani nepoškodilo… 🙂