Stříšky a světlíky

„Dopřejte slušivou a navíc funkční brož Vašemu domu…“

Zakázková výroba vchodových stříšek, stříšek nad balkóny vrchních pater domů, výroba a přesklívání střešních světlíků. Každému výrobku se věnujeme individuálně. Vždy řešíme nejen 100 % funkčnost výrobku, ale také vzhled a kompozici instalace jako celku.

Stříška nad balkónem

Výrobní proces u našich výrobků má pět klíčových fází:

  1. Návrh
  2. Konstrukce
  3. Povrchová úprava
  4. Pokrytí polykarbonátovými deskami
  5. Montáž stříšek na zdivo

1. Návrh

Velkou pozornost při návrhu a následné výrobě věnujeme designu a výslednému vzhledu celku, tedy vzhledu domu, jehož má být výrobek vkusným doplňkem či ozdobou a ne jenom čistě funkčním zařízením.
Konzultace a návrh jsou od nás u realizovaných zakázek zcela zdarma.

2. Konstrukce

Sváření CO2

Svářením metodou MIG

Základ většiny našich výrobků tvoří kovová konstrukce, ale jsme schopni realizovat i výrobu konstrukcí dřevěných na profesionální úrovni. Konstrukce jsou svařované  v ochranné atmosféře z železných nebo nerezových profilů, nejčastěji obdélníkového průřezu.

Naše konstrukce zásadně respektují pevnostní nároky stříšek vycházející z použití v nejtvrdších klimatických podmínkách. V tomto ohledu je klíčová nejen volba vhodného materiálu, ale rovněž vzájemná vzdálenost podélníků i příčníků daná normou a typem krytiny. Nosnost stříšky se odvíjí také od výšky a tvaru bočních vzpěr.

3. Povrchová úprava

Pozinkované konstrukce

Pozinkované konstrukce

Pro dlouhou životnost stříšek opatřujeme železné konstrukce vhodnou antikorozní povrchovou úpravou.

Nejúčinnější ochranou železných konstrukcí s velmi dlouhou životností je žárové zinkování. Naše konstrukce zinkujeme v profesionální zinkovně Wiegel. Výhodou této povrchové úpravy, krom výše zmíněné životnosti, je skvělý kovový vzhled konstrukcí.

Při požadavku barevného vzhledu ošetřujeme konstrukce práškovým lakováním (komaxitem) libovolného odstínu stupnice RAL volitelného povrchu – lesk, mat nebo struktura. Životnost a vlastnosti této povrchové úpravy jsou srovnatelné se žárovým zinkováním.

Prášková lakovna i zinkovna je certifikovaná v systému: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

4. Pokrytí polykarbonátovými deskami

strisky_oblouk_na_strese

Obloukové sříšky připravené k montáži

Použití kvalitního polykarbonátu s účinnou UV ochranou je předpokladem pro skvělý vzhled a dlouhou životnost stříšek. V poslední době je český trh doslova zaplaven levným polykarbonátem z východu za lákavé ceny. Kvalita těchto desek je však velmi žalostná a krom jiných nešvarů to bývá především velmi rychlé křehnutí na přímém slunci díky absenci UV ochranné vrstvy.

Na našich výrobcích zásadně používáme kvalitní značkový polykarbonát firem DEK TRADE nebo LANIT PLAST.

Pro dokonalou odolnost a pevnost pokrytí používáme bezvýhradně výrobcem doporučený upevňovací materiál. Rovněž technologie pokrývání má svá přesná pravidla, kterými se jednoznačně řídíme. Pokrýváme tedy deskami z komůrkového polykarbonátu o tloušťce úměrné velikosti a izolačním požadavkům výrobku. Desky se podkládají samolepicí těsnící mikropryží kvůli vibracím. K připevnění desek slouží hliníkové přítlačné lišty vybavené pryžovým těsněním proti podtékání vody. Obvod desek bývá vybaven ukončovacími  Al profily, kterými lze úspěšně směrovat stékající vodu.

5. Montáž stříšek na zdivo

detail_oplechovani

Detail oplechování

Montáž konstrukcí na zdivo provádíme kotevní technikou nejvhodnější pro daný zdící materiál. V poslední době nejčastěji používáme místo klasických hmoždinek chemickou maltu. Montáž provádíme jak na nezateplené zdivo, tak i na zdivo obložené izolačním materiálem.


Fotografie vybraných prací z poslední doby: