Výškové práce

Díky spolupráci se specialisty v jednotlivých oborech dosahujeme prvotřídní kvality ve velmi širokém spektru nabízených služeb…

Příklady poskytovaných služeb:

Rekonstrukce a údržba střech, fasád a komínů

Čištění tlakovou vodou před nátěrem fasády

Provádíme kompletní opravy a rekonstrukce střech včetně klempířských prvků, komínů a pochozích lávek. Mezi nejčastěji prováděné práce v tomto oboru patří nátěry plechových střech a fasád domů. Skvělých výsledků dosahujeme za použití barev a fasádních systémů JUB.

Rekonstrukce střešních světlíků

Provádíme rekonstrukce starých střešních světlíků, které často svými termoizolačními vlastnostmi nevyhovují současným trendům, o zatékání nemluvě. Základem bývá konstrukce ze železa, nerez oceli nebo dřeva. Skleněnou krytinu nahrazuje komůrkový polykarbonát o tloušťce od 4 do 35 mm, který je téměř ideální pro termoizolační zasklívání. Více v samostatné sekci     SVĚTLÍKY A PŘÍSTŘEŠKY.

Široký sortiment výrobků z komůrkového polykarbonátu

Montujeme s láskou :-)
Montujeme s láskou 🙂

Výrobky z komůrkového polykarbonátu jsou jednou z našich specializací a v tomto odvětví dosahujeme vynikajících výsledků, co se kvality i atraktivního vzhledu týče. Více v samostatné sekci     SVĚTLÍKY A PŘÍSTŘEŠKY.

Mytí oken a opláštění výškových budov

Mytí oken Za Prachárnou

Čištění obtížně přístupných žlabů, oken a obkladů horolezeckou technikou je většinou jediná cenově přijatelná možnost údržby výškových budov. Provádíme také čištění atrií, hal, vestibulů obchodních center, dále čištění historických památek a budov od holubího trusu a instalace ochranných sítí nebo hrotů.

Kácení rizikových stromů

Kácíme jak za použití horolezecké techniky, tak i s pomocí těžké mechanizace (plošiny, jeřáby), vyžadují-li to okolnosti. Jedná se o tzv. rizikové kácení v blízkosti nemovitého majetku.

Stromy se kácí postupně od koruny. Začíná se ořezáním větví a pokračuje se snižováním kmene až do výšky bezpečné pro skácení torza. Je-li to nutné, větve i špalky jsou pomocí lan zachytávány a směrovány tak, aby nedošlo k poškození nemovitého majetku.

Více v sekci RIZIKOVÉ KÁCENÍ.

Instalace reklamních ploch

Zajišťujeme kompletní realizaci reklamních ploch. Od samotného návrhu, výrobu až po instalaci za pomoci horolezecké techniky. Jedná se o reklamní plochy malované nebo stříkané přímo na plochu, samolepící nebo velmi oblíbené reklamní plachty, jejichž použití je velmi širokého rozsahu. Výhodou je především velmi snadná změna obsahu reklamy. Další možností zviditelnění Vaší reklamy je montáž osvětlení těchto ploch, kterou jsme rovněž schopni zrealizovat.

Instalace reklamních bannerů
Instalace reklamních bannerů
ONCZ.NET